Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 เอกสารประกวดราคาเลขที่1/2561 (15 พ.ย. 2560)  
ยกเลิกประกาศโครงาการขยายถนน คสล.หมู่8 เอกสารประกวดราคาเลขที่6/2561 (15 พ.ย. 2560)  
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่2-บ.โยธา เอกสารประกวดราคาเลขที่ 5/2561 (15 พ.ย. 2560)  
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่3 เอกสารประกวดราคาเลขที่ 4/2561 (15 พ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศโครงการซ่อมถนนลาดยาง หมู่1ไปหมู่ 4 เอกสารประกวดราคาเลขที่ 3/2561 (15 พ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 เอกสารประกวดราคาเลขที่ 2/2561 (15 พ.ย. 2560)
งบแสดงผลการดำเนินงาน (13 พ.ย. 2560)
งบแสดงผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ (13 พ.ย. 2560)
งบแสดงผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ (13 พ.ย. 2560)
สรุปผลการดิำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (18 ต.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 บ้านเหล่าสวนกล้วย (02 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบี้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้าง (06 ก.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเหล่าสวนกล้วย... (28 มิ.ย. 2560)
โครงการก่อสร้างรางระ่บายน้ำ คสล.บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ 6 (28 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบี้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้าง (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.หมู่7 บ้านเหล่าสวนกล้... (02 มิ.ย. 2560)
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่7 (01 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบี้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้าง (01 พ.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.หมู่ 3 บ้านหัวหนอง (01 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การก่อสร้างขยายถนน คสล.หมู่ ๓ (01 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (13 ต.ค. 2558)  

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (13 ต.ค. 2558)  

กิจกรรมประกวดขับร้องทำนอง... (14 ก.ย. 2558)  

โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษ... (03 มิ.ย. 2558)

โครงการ อบต. สัญญจร ประจ... (03 มิ.ย. 2558)

งานประเพณีบุญเดือนหกอำเภอ... (25 มิ.ย. 2556)

อบต.แม่นาวาง อ.แม่สาย จ.... (25 มิ.ย. 2556)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภ... (25 มิ.ย. 2556)

กีฬาปรางค์กู่แก้วเกมส์ ค... (30 เม.ย. 2556)

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 10 ... (30 เม.ย. 2556)

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องก... (30 เม.ย. 2556)

กีฬาประเพณีตำบลต้านภัยยาเ... (30 เม.ย. 2556)

วัน อปพร.แห่งชาติ 22 มี... (01 เม.ย. 2556)

มอบอุปกรณ์กีฬา ประจำปี 25... (19 มี.ค. 2556)

ทำบุญวันมาฆบูชา 25 กุมภ... (26 ก.พ. 2556)

โครงการค่ายเยาวชนคนสร้างส... (21 ก.พ. 2556)

โครงการค่ายเยาวชนคนสร้างส... (21 ก.พ. 2556)

โครงการ อบต.(สัญจร)พบประช... (18 ก.พ. 2556)

โครงการ อบต.(สัญจร)พบประช... (18 ก.พ. 2556)

โครงการ อบต.(สัญจร)พบประช... (14 ก.พ. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทลานคอนกรีตภายใน อบต. (12 มิ.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๕ (12 มิ.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติคหมู่ 4- หมู่ 8 (12 มิ.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยยาง (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่5 บ้านวังแข้ (24 พ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต.โนนทองอินทร์ (24 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยยาง หมู่ 1 (24 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เส้นหมู่ ๑ ไป หมู่ ๔ (22 พ.ค. 2561)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านโนนทองอินทร์ หมู่ 4 ถ... (22 พ.ค. 2561)
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง ๖ โครงการ (27 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง ๖ โครงการ (27 พ.ย. 2560)
แบบแสดงของ ปปช (13 พ.ย. 2560)
แบบแสดงของ ปปช. (13 พ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๕ (08 พ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างขยายถนน คสล.หมู่ ๘ (08 พ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ ๒-บ้านโยธาตำบลค้อใหญ่ (08 พ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างขยายถนนคสล. หมู่ ๓ (08 พ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เส้นหมู่ ๑ ไป หมู่ ๔ (08 พ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างขยายถนน คสล.หมู่ ๔ (08 พ.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน(เมรุเผาศพ) (18 ม.ค. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี