Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทองอินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหนอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าสวนกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแข้
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทรื เรื่องคู่มือสำหรับประชาชนองค์กรปกครองส่ว... (22 ธ.ค. 2558)  
เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติการอำนวยคว... (02 ธ.ค. 2558)  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง... (03 พ.ย. 2558)  
ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (03 พ.ย. 2558)
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.โนนทองอินทร์ (30 ต.ค. 2558)
ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.โนนทองอินทร์ (30 ต.ค. 2558)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ (30 ต.ค. 2558)
ประกาศผลคะแนนผู้สอบสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ (30 ต.ค. 2558)
ประกาศสรรหาพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ (29 ก.ย. 2558)
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดเพื่อขอรับเงินอุดหนุน (15 ก.ย. 2558)
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (03 มิ.ย. 2558)
แบบฟอร์มแผนชุมชน (03 มิ.ย. 2558)
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษี ตามกำหนดระยะเวลาดังนี้ (05 ม.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (12 ก.พ. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (12 ก.พ. 2557)
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงาน... (28 ม.ค. 2557)
ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ... (28 ม.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจ... (23 ม.ค. 2557)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 อบต.โนนทองอินทร์ อ.กู... (25 มิ.ย. 2556)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญที่ ... (13 ก.พ. 2556)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (07 ต.ค. 2558)  

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (07 ต.ค. 2558)  

กิจกรรมประกวดขับร้องทำนอง... (14 ก.ย. 2558)  

โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษ... (03 มิ.ย. 2558)

โครงการ อบต. สัญญจร ประจำ... (03 มิ.ย. 2558)

งานประเพณีบุญเดือนหกอำเภอ... (25 มิ.ย. 2556)

อบต.แม่นาวาง อ.แม่สาย จ.เ... (25 มิ.ย. 2556)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภ... (25 มิ.ย. 2556)

กีฬาปรางค์กู่แก้วเกมส์ คร... (30 เม.ย. 2556)

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 10 ... (30 เม.ย. 2556)

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องก... (30 เม.ย. 2556)

กีฬาประเพณีตำบลต้านภัยยาเ... (30 เม.ย. 2556)

วัน อปพร.แห่งชาติ 22 มีนา... (01 เม.ย. 2556)

มอบอุปกรณ์กีฬา ประจำปี 25... (19 มี.ค. 2556)

ทำบุญวันมาฆบูชา 25 กุมภาพ... (26 ก.พ. 2556)

โครงการค่ายเยาวชนคนสร้างส... (21 ก.พ. 2556)

โครงการค่ายเยาวชนคนสร้างส... (21 ก.พ. 2556)

โครงการ อบต.(สัญจร)พบประช... (18 ก.พ. 2556)

โครงการ อบต.(สัญจร)พบประช... (18 ก.พ. 2556)

โครงการ อบต.(สัญจร)พบประช... (14 ก.พ. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน(เมรุเผาศพ) (18 ม.ค. 2559)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการโครงการป... (25 พ.ย. 2558)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการโครงการป... (25 พ.ย. 2558)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์เรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่เสนอราคาโครงการปร... (16 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์เรื่องงบทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕... (30 ต.ค. 2558)
ประกาศแผนการจัดวื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (22 ต.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต โดยวิธี Pavement in ... (01 ต.ค. 2558)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (30 ก.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (18 ก.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน(เมรุ)บ้านเหล่าส... (11 ก.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน(เมรุเผาศพ)บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่๖. (25 ส.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดห... (14 ส.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก และเครื่องสำร... (28 ก.ค. 2558)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.โนนทองอินทร์ ... (24 ก.ค. 2558)
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.โนนทองอินทร์ จำนวน ๒ หลัง (09 ก.ค. 2558)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตสายบ้านเห... (30 มิ.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต สายสายเหล่าสวนกล้วย... (15 มิ.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต สายสายเหล่าสวนกล้วย... (15 มิ.ย. 2558)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซ่อใสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement ... (26 มี.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาว่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนทองอินทร์หมู๔. ถึ... (12 มี.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4225-6296  โทรสาร : 0-4225-6296  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th


www.nonthongin.go.th