Responsive image
บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ 2 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. สี่แยกไปทางบ้านยาง 2. สี่แยกไปทางวัดหนองแสง
โพสต์โดย นางเสาร์วะนี บริสุทธิ์ เมื่อ 12 ต.ค. 2565 (13:01:56)
แสดงความคิดเห็น

255289องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี