Responsive image
บ้านยาง หมู่ 1 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน เนื่องจากชำรุด 3 จุด
โพสต์โดย นายธีระศักดิ์ อันทะเกตุ เมื่อ 12 ต.ค. 2565 (11:25:41)
แสดงความคิดเห็น

928463องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี