Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานการกำกับตามการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 ต.ค. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการนวดสปาเท้า ประจำปี 2561

03 ต.ค. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการชุมชนนวัตวิถี OTOP บ้านโนนทองอินทร์ ประจำปี 2561

14 ก.ย. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561

10 ก.ย. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

10 ก.ย. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

13 ต.ค. 2558
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

13 ต.ค. 2558
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

14 ก.ย. 2558
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ กิจกรรมประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

03 มิ.ย. 2558
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดอุดรธานี

03 มิ.ย. 2558
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการ อบต. สัญญจร ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี