Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

14 มิ.ย. 2562
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการ จิตอาสาพัฒนา (ป่าดงกกผึ้ง ) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

29 พ.ค. 2562
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ กิจกรรมการออกรับซื้อขยะ ตามโครงการกองทุนสวัสดิการขยะรีไซเคิล อบต.โนนทองอินทร์

21 พ.ค. 2562
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562

10 พ.ค. 2562
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ อบต.โนนทองอินทร์ ร่วมแสดงความจงรักภักดี

21 มี.ค. 2562
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ กิจกรรมอบต.สัญจร การประชาคม การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิ่น

12 ม.ค. 2562
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

04 ม.ค. 2562
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์กร

28 ธ.ค. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ กิจกรรมตู้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน

07 ต.ค. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการนวดสปาเท้า ประจำปี 2561

03 ต.ค. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการชุมชนนวัตวิถี OTOP บ้านโนนทองอินทร์ ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี