Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ประกาศต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เอกสารเกี่ยวกับการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 มี.ค. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Udon go clean)

18 มี.ค. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ 2 หมู่ 6 และหมู่ 7 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ วัดสุวรรณาราม

29 ก.ย. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการ รณรงค์ ลดเหล้า เพิ่มสุข ประจำปี 2563

14 ก.ย. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

24 ก.ค. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการธรรมะ ชำระใจ ประจำปี 2562

23 มิ.ย. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการอบต.สัญจร (เวทีประชาคม สู่การระดมแนวความคิด)

21 พ.ค. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ อบต.โนนทองอินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดระเบียบและทำความสะอาดถนนสายบ้านยาง - บ้านโนนทองอินทร์ ภายใต้มาตรการ Udon go clean

13 พ.ค. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ พิธีมอบหน้ากากอนามัยผลิตจากผ้า ชิ้นที่ 2 เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

17 เม.ย. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการรณรงค์ ปิดหน้า เปิดใจ ต้านภัยโควิด 2019

12 มี.ค. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เพื่อการป้องกันตนเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี