Responsive image
บ้านวังแข้ หมู่ 5 ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายบุญเลิศ-หน้าบ้านนายเด่นพงษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา
โพสต์โดย นายสมัย ถนอมแสนดี เมื่อ 12 ต.ค. 2565 (11:00:07)
แสดงความคิดเห็น

205696องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี