Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานการกำกับตามการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 ต.ค. 2561
ถึง
29 มี.ค. 2562
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ การเปิดเผยราคากลางตามแบบของ ปปช ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
24 ต.ค. 2561
ถึง
24 ต.ค. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ กองคลัง ปิดงบประมาณประจำปี 2561
08 ต.ค. 2561
ถึง
28 ก.ย. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2561
05 ต.ค. 2561
ถึง
28 ก.ย. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
05 ก.ย. 2561
ถึง
28 ก.ย. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
06 ส.ค. 2561
ถึง
28 ก.ย. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
06 ก.ค. 2561
ถึง
28 ก.ย. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
12 มิ.ย. 2561
ถึง
12 มิ.ย. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยยาง
12 มิ.ย. 2561
ถึง
12 มิ.ย. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติคหมู่ 4- หมู่ 8
12 มิ.ย. 2561
ถึง
12 มิ.ย. 2561
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี