Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ประกาศต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
E-Service
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.โนนทองอินทร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 มี.ค. 2565
ถึง
31 มี.ค. 2565
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
26 ม.ค. 2565
ถึง
25 เม.ย. 2565
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564
ถึง
28 ก.พ. 2565
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวหนอง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ย. 2564
ถึง
08 พ.ย. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - บ้านหัวหนอง หมู่ 3
15 ต.ค. 2564
ถึง
26 ต.ค. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.๐๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังแข้ หมู่ ๕ - บ้านหัวหนอง หมู่ ๓
01 ต.ค. 2564
ถึง
31 มี.ค. 2565
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
28 ก.ย. 2564
ถึง
28 ก.ย. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตจากที่นา นายเสมา จันทร์สุข -ถนนลาดยาง ม.1
28 ก.ย. 2564
ถึง
28 ก.ย. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตจากลำห้วยยาง-ที่นานายเสมา จันทร์สุข
13 ก.ย. 2564
ถึง
13 ก.ย. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมขยายถนน คสล.ม.4
13 ก.ย. 2564
ถึง
13 ก.ย. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมขยายถนน คสล.ม.3
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี