Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ประกาศต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เอกสารเกี่ยวกับการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ก.พ. 2564
ถึง
09 มี.ค. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม.5-บ้านคำตะกล้า อ.ไชยวาน
22 ก.พ. 2564
ถึง
02 มี.ค. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม.1-ป่าช้าบ้านเหล่าสวนกล้วย
22 ก.พ. 2564
ถึง
02 มี.ค. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศงานก่อสร้างถนน คสล ม.7 - ป่าช้าสาธารณะประโยชน์
18 ก.ย. 2563
ถึง
25 ก.ย. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมและต่อเติมอาคารหอประชุม อบบ.โนนทองอินทร์
18 ก.ย. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง แบบ บก.01
28 เม.ย. 2563
ถึง
08 พ.ค. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่1 บ้านยาง-ไปวัดป่าโนนทองอินทร์
27 เม.ย. 2563
ถึง
07 พ.ค. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ ๔ ครั้งที่ ๒
27 เม.ย. 2563
ถึง
07 พ.ค. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น
27 เม.ย. 2563
ถึง
07 พ.ค. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ ครั้งที่ ๒
10 เม.ย. 2563
ถึง
17 เม.ย. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี