Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ประกาศต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เอกสารเกี่ยวกับการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
E-Service
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.โนนทองอินทร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ต.ค. 2564
ถึง
26 ต.ค. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.๐๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังแข้ หมู่ ๕ - บ้านหัวหนอง หมู่ ๓
24 ส.ค. 2564
ถึง
01 ก.ย. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ แบบ บก.01 คสล.ม.4
06 เม.ย. 2564
ถึง
06 เม.ย. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก (ตุลาคม2563-มีนาคม2564)
24 ก.พ. 2564
ถึง
09 มี.ค. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม.5-บ้านคำตะกล้า อ.ไชยวาน
22 ก.พ. 2564
ถึง
02 มี.ค. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม.1-ป่าช้าบ้านเหล่าสวนกล้วย
22 ก.พ. 2564
ถึง
02 มี.ค. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศงานก่อสร้างถนน คสล ม.7 - ป่าช้าสาธารณะประโยชน์
11 พ.ย. 2563
ถึง
10 พ.ย. 2564
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 ก.ย. 2563
ถึง
25 ก.ย. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมและต่อเติมอาคารหอประชุม อบบ.โนนทองอินทร์
18 ก.ย. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง แบบ บก.01
28 เม.ย. 2563
ถึง
08 พ.ค. 2563
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่1 บ้านยาง-ไปวัดป่าโนนทองอินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี