Responsive image
บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ 2 ขอความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 1. หน้าบ้าน นางลำดวน 2.หน้าบ้าน นางวันนี 3. หน้าบ้าน นางบุญมา ศรีจันทร์ 4.หน้าบ้าน นางหนูจัน บุญเมือง
โพสต์โดย นางเสาร์วะนี บริสุทธิ์ เมื่อ 12 ต.ค. 2565 (13:19:59)
แสดงความคิดเห็น

115025องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี