"พิตบูล" เขี้ยวโหด กระโดด
คุณตา 82 เดินไปซื้อของ ถูก "พิตบูล" พันธ์ุดุ กระโดดข้ามรั้ว ฝั่งเขี้ยวบาดเจ
สภาถก 3 วัน 3 คืน งบฯ 64 ผ่านฉลุย ช
สภาผ่านร่าง พ.ร.บ.งบฯรายจ่าย ปี 64 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ชง ส.ว.รับไม้ต่อ นายกฯ ขอบค