Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานการกำกับตามการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 พ.ย. 2561 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561
13 พ.ย. 2561 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ สรุปโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซวถนนทางหลวงท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563
13 พ.ย. 2561 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 ต.ค. 2561 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
05 ก.ย. 2561 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
14 ส.ค. 2561 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
15 ม.ค. 2561 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของอบต.โนนทองอินทร์
15 ม.ค. 2561 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริต
15 พ.ย. 2560 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 เอกสารประกวดราคาเลขที่ 2/2561
15 พ.ย. 2560 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ยกเลิกประกาศโครงการซ่อมถนนลาดยาง หมู่1ไปหมู่ 4 เอกสารประกวดราคาเลขที่ 3/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี