Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ธ.ค. 2558 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
22 ธ.ค. 2558 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทรื เรื่องคู่มือสำหรับประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
03 พ.ย. 2558 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
03 พ.ย. 2558 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
30 ต.ค. 2558 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผลคะแนนผู้สอบสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
30 ต.ค. 2558 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
30 ต.ค. 2558 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.โนนทองอินทร์
30 ต.ค. 2558 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.โนนทองอินทร์
29 ก.ย. 2558 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศสรรหาพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
15 ก.ย. 2558 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4225-6296  โทรสาร : 0-4225-6296  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th


www.nonthongin.go.th