Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 พ.ค. 2562 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ การรายงาน(การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
24 พ.ค. 2562 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (แผนปฏิบัติการทุจริต พ.ศ. 2562-2564)
24 พ.ค. 2562 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (คำสั่งคณะทำงาน)
03 พ.ค. 2562 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)
03 พ.ค. 2562 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
03 พ.ค. 2562 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจไปี 2562 (รอบ 6 เดือน)
03 พ.ค. 2562 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)
03 พ.ค. 2562 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ รายงานผลการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31 ต.ค. 2561 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี