Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ประกาศต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ประชาสัมพันธ์
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
E-Service
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.โนนทองอินทร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (24 เม.ย. 2567)  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (24 เม.ย. 2567)  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (23 เม.ย. 2567)  
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (23 เม.ย. 2567)
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (23 เม.ย. 2567)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (23 เม.ย. 2567)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (23 เม.ย. 2567)
รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (17 เม.ย. 2567)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประ... (26 มี.ค. 2567)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประ... (22 มี.ค. 2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ... (22 มี.ค. 2567)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ (21 มี.ค. 2567)
ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) (15 มี.ค. 2567)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567 (12 มี.ค. 2567)
การขับเคลื่อนจริยธรรม (11 มี.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (06 มี.ค. 2567)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ (05 มี.ค. 2567)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) ฉบับภาษาไทย (05 มี.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการใช้งานผ่านช่องทาง E-Service (04 มี.ค. 2567)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม (01 ก.พ. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการ โนนทองอินทร์ร่วมใ... (03 มิ.ย. 3109)  

พิธีมอบรูปพระบรมฉายาลักษณ... (31 พ.ค. 2567)  

การจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิ... (27 พ.ค. 2567)  

กิจกรรมถวายราชสักการะเนื่... (05 เม.ย. 2567)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (01 เม.ย. 2567)

การประชุมสัมมนา เพื่อถ่าย... (29 มี.ค. 2567)

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องจั... (27 มี.ค. 2567)

ประชาสัมพันธ์พบปัญหาแจ้งไ... (22 มี.ค. 2567)

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข... (03 มี.ค. 2567)

กิจกรรมฝึกอบรมการสร้างเสร... (27 ก.พ. 2567)

การแข่งขันกีฬาประเพณีตำบล... (25 ก.พ. 2567)

ประชุมภาคีเครือข่ายประจำเ... (15 ก.พ. 2567)

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการความ... (09 ก.พ. 2567)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (13 ม.ค. 2567)

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท... (05 ม.ค. 2567)

กิจกรรมประเมินผลการดำเนิน... (28 ธ.ค. 2566)

การประชุมปรึกษาหารือข้อรา... (21 ธ.ค. 2566)

การประชุมภาคีเครือข่าย ปร... (21 ธ.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมการออกกำลั... (20 ธ.ค. 2566)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (19 ธ.ค. 2566)
Responsive image
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย ตัวรถชนิด ๖ ... (25 เม.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยาง หมู่ 1 - ไปลำห้วยยาง โดยว... (19 มี.ค. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน/รอบหมู่บ้าน บ้านหัว... (12 มี.ค. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ 7 จากหน้าป... (12 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน/รอบหมู่บ้าน บ้านวัง... (12 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวหนอง หมู... (08 ม.ค. 2567)
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (05 ม.ค. 2567)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (05 ม.ค. 2567)
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567 (01 ม.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยาง หมู่ 1... (12 ธ.ค. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบเ... (01 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับบริการเด็กเยาวชน และประชาชนทั่... (06 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์(ปฏิทิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อคสล.บ้านหัวหนองห... (06 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 3 - บ้านวังแข... (06 ธ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท... (15 มี.ค. 2565)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิ... (22 ก.ย. 2564)  
ผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้... (21 ก.ย. 2564)  
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้... (15 ก.ย. 2564)
ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู... (25 ส.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ เรื่อง ผลคะแนนสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล... (25 ก.พ. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจ... (28 ม.ค. 2557)
Responsive image
กระดานกระทู้ ช่องทางพูดคุยทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง (05 เม.ย. 2566)  
ขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพ (21 มี.ค. 2566)  
ขอใช้รถน้ำอเนกประสงค์ (20 มี.ค. 2566)  
ขอความอนุเคราะห์รถน้ำอเนกประสงค์ (20 มี.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ขยายไหล่ทาง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรัง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรัง (12 ต.ค. 2565)
เรื่องน้ำประปามีไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ขอใช้รถน้ำ/ต่อท่อน้ำประปา (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนคสล. (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรัง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนน คสล. (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (12 ต.ค. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Facebook อบต.โนนทองอินทร์


ผลิตภัณฑ์OTOP
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageResponsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี