Responsive image
ด้วย บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ 2 ได้มีผู้ติดเชื้อโควิด จึงขอให้ทางอบต.จัดส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคให้กับประชาชน
โพสต์โดย สมัย เมื่อ 14 มี.ค. 2565 (14:41:24)
แสดงความคิดเห็น

970632องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี