Responsive image
ไม่เห็นทาง อบต.ออกรับซื้อขยะนาแล้วเมื่อไหร่จะซื้ออีกครับ
โพสต์โดย ล็อต เมื่อ 14 มี.ค. 2565 (14:40:32)
แสดงความคิดเห็น

631029



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี