Responsive image
ในเดือนพฤษภาคม 2564 ได้มีกำหนดออกรับซื้อขยะในช่วงวันไหนครับ
โพสต์โดย รุ้ง เมื่อ 13 พ.ค. 2564 (14:22:04)
แสดงความคิดเห็น

824776องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี